Running Lean cz. 2: Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupu.

Home / Gry & warsztaty & szkolenia  / Running Lean cz. 2: Testowanie hipotez zawartych w modelu biznesowym startupu.

Running Lean

Pierwszy krok do stworzenia startupu to pomysł, drugi krok to opisanie pomysłu w formie prostego modelu biznesowego np. Lean Canvas czy Business Model Canvas. Kolejny krok jest jednak najważniejszy: musimy sprawdzić, czy nasze hipotezy dotyczące pomysłu na biznes są zgodne z prawdą, czy rzeczywiście nasz produkt realizuje potrzeby lub rozwiązuje problemy użytkowników, jak obecnie nasi odbiorcy zaspokajają swoje potrzeby, jakimi kanałami najlepiej do nich dotrzeć. Odpowiedzi na te pierwsze pytania i weryfikacja naszych hipotez określonych np. w Lean Canvas to milowy krok w realizacji naszego startupu.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają metody weryfikowania pomysłów biznesowych i  nauczą się projektować testy dotyczące hipotez (weryfikowanie problemu, weryfikowanie rozwiązania i testowanie MVP) zgodnie z metodą Running Lean. Dodatkowo w części warsztatowej uczestnicy zaprojektują i przeprowadzą swoje pierwsze wywiady. Praca będzie odbywać się na realnych case studies.

Korzyści

 • zapoznanie z metodyką Running Lean,
 • wykształcenie umiejętności spojrzenia na swój biznes w realny, rynkowy sposób,
 • umiejetność weryfikacji modelu cenowego,
 • zdobycie umiejętności strategicznego myślenia oraz planowania działań biznesowych,
 • zdobycie wiedzy na temat metod badawczych pozwalających na weryfikowanie hipotez biznesowych,
 • zdobycie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania produktem (z ang. product development),
 • możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy oraz umiejętności związanych z zarządzania produktem z uwzględnieniem realnych potrzeb użytkowników, możliwości rynku i możliwości produktu,
 • umiejętność dopasowania profilu produktu do potrzeb zgłaszanych przez uczestników rynku,
 • umiejętność wyznaczenia hipotez na temat produktu,
 • umiejętność zaprojektowania własnych badań, które pozwolą na zweryfikowanie wcześniej zdefiniowanych hipotez,
 • umiejętność wyznaczenia KPI – mierników, które pokazują postęp w rozwoju biznesu,
 • umiejętność skutecznej pracy zespołowej oraz umiejętność wykorzystania potencjału różnorodnego zespołu, w celu generowania rozwiązań problemu,
 • umiejętność wykorzystania metod badawczych,
 • umiejętność znalezienia uczestników wczesnego rynku, z ang. early adopters,
 • umiejętność maksymalizacji efektywności podejmowanych działań.

Rekomendowane dla

 • przedsiębiorców,
 • osób, które zastanawiają się nad założeniem własnej firmy,
 • pracowników kadry managerskiej,
 • specjalistów,
 • studentów,
 • doradców zawodowych,
 • nauczycieli przedsiębiorczości,
 • UX & UI designerów,
 • developerów,
 • pracowników branży kreatywnej,
 • całych zespołów.

Szczegóły

 • warsztat strategiczny,
 • warsztat zamknięty,
 • warsztat otwarty,
 • 6h.

Model

 • Wykorzystanie metodologii Running Lean do weryfikowania pomysłów biznesowych
 • Wykorzystanie modelu Lean Canvas, jako narzędzia służącego do weryfikacji pomysłów na biznes.
 • Wykorzystanie wywiadów oraz innych metod badawczych pozwalających na skuteczną weryfikację hipotez biznesowych.

Zapraszamy do współpracy :)

Jesteś zainteresowany/a współpracą z nami?
Porozmawiajmy o tym, w czym możemy Ci pomóc!

[email protected]
+48 601 429 139

Zapraszamy na kawę :)
Project: People
ul. Przemysłowa 12 (hub:raum)
30-701 Krakow

Pełny kontakt >>

Jak masz na imię?

Jaki jest Twój adres e-mail?

Opowiedz nam o swoim projekcie :)