Tomasz Waleczko

Home / Tomasz Waleczko

Tomasz Waleczko

 

Trener i psycholog

Jest psychologiem, trenerem II stopnia PTP i ewaluatorem. Pracuje dla biznesu, samorządów, oświaty i organizacji pozarządowych. Głównym obszarem działalności to szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowanie lepszych relacji między ludźmi. Założył Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.

Obszary,  w których Tomasz może Wam pomóc:

Trenerstwo, Szkolenia, Psychologia.


 Previous  All works Next