Raport: EdTech i nowe technologie w branży edukacji (2021) - Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu

Pobierz raport (za darmo!)

Badania rynku, UX, marketingowe, fokusowe

Decyzje biznesowe, w zakresie produktu czy działań marketingowych wymagają zbierania wielu informacji. Wszystko po to, by móc je uzasadnić i upewnić się co do kierunku zmian.

Dzisiejszy dostęp do informacji pozwala jeszcze łatwiej prowadzić badania rynku, marketingowe czy produktowe. Umożliwiają to także media społecznościowe.

Choć jesteśmy w stanie pozyskiwać więcej informacji, to w firmach pojawiają problemy z właściwą ich syntezą. Dlatego wspieramy je w tym procesie. Wspólnie określamy cel, jaki chcemy osiągnąć, dopasowujemy metody badań, zbieramy dane i testujemy hipotezy.

Dowiedz się więcej
Dedykowane szkolenie z analizy konkurencji

Kiedy warto przeprowadzić badania rynku, UX, marketingowe, produktowe?

kiedy tworzysz nowy produkt lub usługę kiedy potrzebujesz przygotować strategię biznesową lub marketingową, kiedy chcesz przygotować nową stronę internetową kiedy potrzebujesz zdefiniować przewagi konkurencyjne kiedy chcesz zwiększyć skuteczność sprzedaży i marketingu kiedy tworzysz strategię employer brandingową kiedy planujesz zmiany organizacyjne w firmie

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Weryfikując potrzeby użytkowników z wybranej grupy docelowej.
Przeprowadzając analizę cech i funkcjonalności produktu, gotowości do płatności za nie.
Badając konkurencję ich strategie, modele biznesowe, kanały marketingowe, komunikację, cenniki.
Analizując stronę internetową pod kątem UX.
Weryfikując kulturę organizacyjną firmy i możliwości poprawy procesów wewnętrznych.

Jak wygląda proces współpracy?

01
Określenie celu badań

Organizując badania po naszej stronie, chcemy od początku wspólnie ustalić, co jest Twoim priorytetem. Ważne jest dla nas, co chcesz dzięki nim osiągnąć. Ustalamy, jaki obszar warto zbadać i czego chcesz się dowiedzieć.Od początku formułujemy podstawowe hipotezy i weryfikujemy je na każdym kolejnym etapie.Wykorzystujemy do tego metodę pętli “Build-Measure-Learn”. Pozwala nam to zbierać wiedzę przyrostowo i z każdym sprintem dostarczać nową wartość.

02
Wybór metodyki

Na podstawie wybranego celu, typu projektu dopasowujemy optymalne metody badań.Wykorzystujemy szereg znanych i mniej znanych metodyk badań ilościowych i jakościowych. Projektujemy też własne warsztaty.

Analizy jakościowe:

 • wywiady pogłębione
 • wywiady eksploracyjne
 • wywiady wewnętrzne
 • grupy fokusowe
 • analiza zebranego wcześniej feedbacku klientów/użytkowników
 • moderowanie testów z użytkownikami
 • sortowanie kart
 • storyboards / moodboards i testowanie z użytkownikami
 • mapowanie empatii
 • daily daires / workbooks – książeczki z zadaniami do wykonywania i spisywania obserwacji)
 • testy produktów metodą dry run

Analizy ilościowe:

 • ankiety
 • A/B testy
 • ankiety z zadaniami
 • testy niemoderowane
 • monitorowanie metryk
 • pilot testy
 • analiza heatmap
 • analiza ruchu użytkowników na stronie
 • testy użyteczności dla stron o większym ruchu

Analizy ilościowe i jakościowe:

 • charakterystyka customer journey map, service blueprint, mapa empatii, experience map
 • charakterystyka person i grup docelowych, modeli mentalnych
 • SWOT – badanie mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń
 • competition canvas – analiza konkurencji w oparciu o nasze narzędzie
 • mind-mapping dotyczący projektu
 • 5’s why
 • analiza heurystyczna
 • analizy lejka marketignowego i danych zastanych
 • analiza marketingowa np. kanałów, komunikacji i social media
 • analiza biznesowa w oparciu o dane zastane
03
Badania

W zależności od wybranej metodyki realizujemy badania wspólnie z zespołem klienta, z użytkownikami lub głównie po naszej stronie.W przypadku badań z użytkownikami, szukamy odpowiednich osób z grupy docelowej i przeprowadzamy badania. Jeśli analiza opiera się głównie o dane zastane - prosimy naszych klientów o przesłanie konkretnych informacji lub nadanie dostępów do odpowiednich narzędzi.Po przeprowadzeniu badań, weryfikujemy przygotowane wcześniej hipotezy.

04
Wyciągnięcie wniosków

To etap, kiedy zebrane informacje przekształcają się w wiedzę dla organizacji.Zbierając dane z różnych źródeł, weryfikujemy ich zgodność i potencjalne zależności. Jeśli są one niejednoznaczne, tworzymy kolejne hipotezy.Dzięki takiemu podejściu żadne informacje nie zostają zmarnowane. Są wręcz rozwijane i wykorzystywane na korzyści firmy klienta.

05
Wybór kolejnych obszarów badań

Po zbadaniu jednego obszaru np. modelu biznesowego, możemy przejść do analizy konkurencji, a później komunikacji marketingowej.Jeśli dane z różnych obszarów się łączą, przesyłamy dodatkowe rekomendacje, które pozwolą stworzyć holistyczny obraz biznesu i działań.

Przekonała mnie szczerość, a zatrzymał profesjonalizm. (...) Gdybym tylko miał to szczęście i odkrył ich wcześniej! Jako przedsiębiorca z 16 letnim stażem, polecam ich z pełnym przekonaniem każdemu. To najlepsza inwestycja w przyszłość firmy.

Mariusz Gawecki,  Founder Owner & Managing Director,  GBG Building Services Ltd

Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję Project: People jako profesjonalną Agencję, dysponującą kreatywnymi ekspertami, którzy w ciekawy sposób przeprowadzili zespołową analizę, trafnie zdiagnozowali potrzeby członków zespołu oraz zaproponowali działania, jakie firma powinna podjąć w celu stworzenia dobrej strategii marketingowej i jej efektywnego wdrożenia.

Jakub Głąb,  Dyrektor Marketingu i Sprzedaży,  VSoft

Już po pierwszych tygodniach od wdrożenia planu działania widzimy wyraźne efekty w postaci większego zainteresowania naszą marką ze strony klientów, większego ruchu na stronie i większej ilości zapytań ofertowych.

Anna Rutkowska-Didiuk,  Co-Founder,  Mokosh

Powiązane Case Studies

Uwielbiamy ciasteczka!

Nie wierzysz? Odwiedź nas w naszym biurze i sprawdź! Ciasteczka serwujemy z pyszną kawą. Dowiedz się więcej

Zgoda