Case Studies

poMOST – aplikacja dla seniorów

Case study: poMOST - aplikacja dla seniorów

Pomysł

PoMOST to aplikacja, której celem jest łączenie osób starszych, mających problem z wykonywaniem drobnych czynności, z wolontariuszami, którzy mieliby udzielić im doraźnego wsparcia w realizacji określonych zadań, takich jak: zrobienie zakupów, transport do lekarza, realizacja recepty itp.

Aplikacja umożliwia seniorowi wysłanie prośby o pomoc w konkretnej czynności. Wolontariusze widzą prośby w obszarze, w którym się właśnie znajdują, dzięki lokalizacji, i mają możliwość zgłoszenia się do konkretnego zadania.

Celem naszych działań było przetestowanie potrzeby rynkowej na produkt, walidacja wytypowanej grupy docelowej i zweryfikowanie, czy osoby starsze są w stanie korzystać z aplikacji w jej pierwotnej formie.

Motywacja do powstania projektu

Główną motywacją do powstania produktu była głęboka chęć niesienia pomocy osobom starszym przez pomysłodawcę aplikacji. Nasz klient chciał stworzyć rozwiązanie, które wesprze seniorów w wykonywaniu czynności, z którymi na co dzień mają problemy.

Dodatkowo celem aplikacji było otwarcie grupy seniorów na osoby młode, mieszkające w ich okolicy i wspieranie relacji sąsiedzkich.

Grupa docelowa

Odbiorcami produktu są osoby starsze, które ukończyły 65 lat, ale mają dostęp do technologii i na co dzień korzystają z takich urządzeń, jak komputer czy telefon dotykowy.

Cele grupy docelowej / Zadania

 • Grupa docelowa chce uzyskać pomoc w codziennych, drobnych czynnościach
 • Chce mieć pod ręką kogoś, kto odpowie na jej prośby
 • Chce mieć zaufanie do osoby, którą będzie prosić o pomoc
 • Chce pozbyć się oporów podczas proszenia o pomoc

Problemy

 • Grupa docelowa ze względu na swój wiek ma problemy z wykonywaniem codziennych czynności.
 • Brakuje jej osób, które może prosić o pomoc i zwrócić się do nich z drobnym problemem.
 • Ma problem z proszeniem o pomoc
 • Ma problem z nawiązywaniem relacji z młodszymi ludźmi.
 • Ma problem z zaufaniem obcym osobom
 • Ma problem z korzystaniem z technologii dotykowych/aplikacji

Alternatywne rozwiązania

Pod pojęciem alternatywnych rozwiązań rozumiemy wszystkie narzędzia, metody działania, czy schematy zachowań, które pozwalają rozwiązywać grupie docelowej jej problem:

 • Zwracanie się z prośbą o pomoc do sąsiadów
 • Zwracanie się z prośbą o pomoc do rodziny i przyjaciół

Propozycja wartości

Aplikacja stanowi wsparcie dla osób starszych, dając im możliwość otrzymania pomocy w drobnych obowiązkach domowych przez inną osobę.

Dodatkowo daje okazję do poznawania osób ze swojego otoczenia i nawiązywania relacji sąsiedzkich. Łączy ludzi z różnych pokoleń i jest doskonałym wstępem do nawiązywania stałych przyjaźni oraz wymiany doświadczeń między pokoleniami.

Cel eksperymentu

Skorzystaj z Experiment Sprint Canvas (i 30+ innych narzędzi i szablonów) zupełnie za darmo!

Dołącz do naszego newslettera!  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Project: People Sp. z o.o. w celu komunikacji marketingowej, a tym samym wysyłania mi newslettera, informacji o usługach, promocjach lub nowościach zgodnie z Polityką prywatności

  Najbardziej krytyczne założenie dotyczyło istnienia problemu dla wytypowanej grupy docelowej, dlatego celem eksperymentu było zidentyfikowanie, z jakimi codziennymi czynnościami mają problem seniorzy, którzy sprawnie posługują się technologią.

  model biznesowy

  Pomysły na eksperyment

  • Badania focusowe w grupie osób starszych, które utrzymują wzajemnie ze sobą kontakt
  • Diady z seniorami, gdzie obie osoby będą ze sobą silnie związane (małżonkowie lub bliscy przyjaciele)
  • Wywiady indywidualne z seniorami
  • Shadowing osoby starszej (obserwacja jej codziennego życia, zachowań)

  Wybrane eksperymenty

  • Wywiady indywidualne z seniorami (6 wywiadów)

  Termin zakończenia

  1 sprint – 1 tydzień

  Harmonogram

  • Poniedziałek – cel: plan działania i rekrutacja osób do badań:
  • Przygotowanie ogłoszeń zachęcających do udziału w badaniu
  • Kontakt ze stowarzyszeniami aktywnego seniora/uniwersytetami trzeciego wieku
  • Przygotowanie scenariusza wywiadu
  • Umówienie terminów z 6 badanymi
  • Wtorek, środa, czwartek – cel: przeprowadzenie wywiadów ze wszystkimi badanymi:
  • Przeprowadzenie wywiadów
  • Piątek – cel: analiza wywiadów:
  • analiza wywiadów
  • wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie modelu biznesowego

  Wnioski

  Osoby z wytypowanej grupy docelowej nie wskazały żadnych czynności, z którymi na co dzień mają problemy. Faktem jest, że ze względu na swój wiek osoby starsze mogą mieć problemy z codziennymi czynnościami, takimi jak zakupy, czy pójście na pocztę.

  Natomiast wytypowana grupa seniorów, która na co dzień korzysta z technologii:

  • jest na tyle samodzielna, że nie potrzebuje dodatkowego wsparcia i nie jest zainteresowana proszeniem obcych osób o pomoc.
  • ceni sobie swoją sprawność
  • sama chce nieść pomoc i wspierać osoby chore oraz niepełnosprawne

  Podsumowanie projektu i rekomendacje

  W trakcie następnych eksperymentów weryfikowaliśmy kolejne hipotezy. Sprawdzaliśmy:

  • gotowość badanej grupy do proszenia o pomoc
  • stosunek do osób obcych
  • trudności jakie napotyka podczas korzystania z urządzeń dotykowych
  • sposoby korzystania z aplikacji.

  Pozyskaliśmy wiedzę o tym, że aktywni technologicznie seniorzy nie są skłonni do proszenia o pomoc osób obcych, a nawet przyjaciół, czy członków rodziny. To osoby bardzo mocno podkreślające swoją samodzielność, które nie chcą dopuścić do siebie myśli o tym, że kiedyś będą takiej pomocy potrzebowały.

  Pojawiła się również kwestia związana z samą formą systemu. Nawet wśród seniorów, którzy posługują się technologią, pojęcie aplikacji nie istnieje. Seniorzy nie używali takich rozwiązań i podkreślali, że korzystanie z telefonów dotykowych jest dla nich niewygodne.

  Samą pomoc traktowali jako coś wzajemnego, chcieli nie tylko otrzymywać jakąś pomoc, ale również wartościowe było dla nich pomaganie.

  Pozyskana wiedza pozwoliła nam zarekomendować następujące rozwiązania:

  • Zmianę grupy docelowej i modelu biznesowego
  • Zaprojektowanie systemu, który umożliwiałby dotarcie do seniorów, którzy wymagają opieki i nie są obeznani z technologią, np.: za pomocą specjalnego numeru telefonu kontaktowego, który następnie przekierowywałby daną wiadomość do wolontariuszy, bądź systemu, w którym sąsiedzi zgłaszają osobę, która potrzebuje pomocy i wsparcia od wolontariusza
  • Przetestowanie systemu opartego na pomocy wzajemnej, gdzie zarówno wolontariusz jak i senior pomagają i mogą otrzymać pomoc
  • Zmianę modelu wejścia do systemu – osoby starsze musiałyby mieć kogoś, kto pomoże im zapoznać się z takim systemem i nauczy ich korzystania z niego, tak by mogły same zgłaszać się do pomocy lub by mogły o nią prosić.

  Case study to za mało?

  Chcesz poznać cały proces i dowiedzieć się, jak mógłby wyglądać w Twojej organizacji?

  Umów się na bezpłatną konsultację

  Zespół projektowy, czyli kto za co odpowiadał

  Autor Case Study