Case Studies

Gdy trzeba rozważyć wiele perspektyw – Małopolskie Etnowzory

Popularyzacja Małopolskich wzorów etnograficznych i zbadanie potrzeb wszystkich grup interesariuszy – taki był cel naszego warsztatu badawczego. Co należy zrobić, by wzory pochodzenia małopolskiego, stały się rozpoznawalne niczym wzór łowicki? Do nas należało zbadanie tego zagadnienia i ustalenie wstępnej ścieżki krytycznej.

Klient
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Cel
Zbadanie problematyki procesu popularyzacji małopolskich etnowzorów
Okres współpracy
grudzień 2019
Liczba sprintów
1
Liczba osób w projekcie
3

Geneza i cel warsztatu

Małopolska to miejsce o wspaniałej historii i kulturze. W grudniu 2019 nawiązaliśmy współpracę z Departamentem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Kierowani podejściem badawczym, zdecydowaliśmy postawić sobie pytania: “Jak jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowość Małopolski? Jak sprawić, by identyfikacja wizualna nawiązywała jeszcze silniej do kultury i tradycji tego regionu? I w końcu, jak spopularyzować i upowszechnić małopolskie etnowzory?”. 

Celami naszej współpracy było przeprowadzenie otwartej dyskusji na temat popularyzacji etnowzorów z różnymi grupami interesariuszy, następnie zbadanie potrzeb związanych z zagadnieniem oraz problemów stojących na przeszkodzie realizacji tego procesu i stworzenie wstępnej mapy działań projektowych, które należy zaplanować i podjąć w ramach projektu popularyzacji.

Nasze warsztaty miały charakter badawczy i były wstępem do dalszego procesu: odpowiedniego opracowania projektu przez Urząd Marszałkowski, tak by był możliwy do wdrożenia. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy etnografów, socjologów, menedżerów i historyków sztuki, osoby związane z promocją regionu, a także ekspertów ds. promocji i reklamy, aktywistów społecznych związanych z Krakowem oraz regionem Małopolski. Tak duża różnorodność umożliwiła nam realizację badania potrzeb 360° – diagnozy wymienionej problematyki przez niezależnych ekspertów z różnych dziedzin.

W warsztacie wzięli udział również przedstawiciele wspomnianego wyżej departamentu UMWM, by móc lepiej poznać perspektywy odbiorców, zrozumieć ich potrzeby i problemy. W warsztacie uczestniczyło sumarycznie 16 osób, co wymagało moderacji 3 osób z naszego zespołu! To była naprawdę duża grupa o niezwykle szerokim przekroju kompetencji i doświadczeń.

Badania potrzeb zrealizowane w trakcie warsztatu miało zakończyć się przygotowanym raportem zawierającym wnioski oraz rekomendacje, w tym wstępną mapę kolejnych kamieni milowych niezbędnych do zrealizowanie procesu popularyzacji wzorów Małopolskich.

Agenda warsztatu badawczego i specyfika grup odbiorców

Do realizacji wszystkich założonych celów w grupie 16 osób, przedstawiającej różne grupy interesariuszy niezbędna była przemyślana agenda i dobrze dobrane narzędzia. Zdecydowaliśmy się na następującą kolejność:

Jak podzieliliśmy odbiorców warsztatu? 

W Open Space Technology tematy zależały od uczestników, natomiast w World Cafe jako zespół badawczy zakładaliśmy realizację trzech głównych tematów. Przy każdym z nich zasiadła inna grupa ekspertów: 

 • Jakie badania i z kim należałoby przeprowadzić na początku procesu popularyzacji małopolskich etnowzorów? 
  • Zasiedli tu: socjologowie, aktywiści i koordynatorzy przedsięwzięć kulturalnych, etnografowie oraz przedstawiciele UMWM. 
 • Jakie czynniki wpłynęły na popularyzację innych wzorów, np. łowickich, popularyzację designu Górnośląskiego?
  • W tym temacie wypowiedzieli się: eksperci dotyczący promocji sztuki regionalnej z obrębu naszego województwa oraz województwa Małopolskiego, przedstawiciele jednostek urzędowych oraz niezależnych promujących region. 
 • Polscy designerzy a etnowzory – jak zachęcić designerów do wykorzystywanie, inspirowania się etnowzorami w swojej sztuce, produktach? 
  • Do tego stołu zaprosiliśmy: marketingowców, designerów, organizatorów inicjatyw dla designerów, koordynatorów projektów edukacyjnych, przedstawiciele designerów spośród etnografów oraz przedsiębiorców. 

Mówiliśmy o perspektywie badawczej, promocyjnej oraz artystycznej. Choć cały czas krążyliśmy wokół małopolskich wzorów, za każdym razem zbieraliśmy zupełnie nowe informacje, badając potrzeby, budując nowe procesy, o których możecie przeczytać poniżej. 

 

World Cafe w gronie: etnografów, socjologów, menedżerów sztuki, ekspertów ds. reklamy, aktywistów i przedsiębiorców – wnioski?

World Cafe poświęcone było w całości na poznanie perspektywy na wybrane problemy każdego z uczestników warsztatu, poznanie potrzeb różnych interesariuszy. Naszą rolą była moderacja odbywających się dyskusji. Grupy były bardzo zróżnicowane, niemal tak zróżnicowane jak osobowości zasiadających przy stole osób. Moderacja w tym wypadku była zarówno aktywnym słuchaniem, jak i odnotowywaniem najważniejszych spostrzeżeń.

Z kim i jakie badania pogłębione powinniśmy przeprowadzić?

Chcąc odpowiedzieć na te pytania, tak naprawdę zdefiniowaliśmy grupy głównych odbiorców projektu. Wśród nich pojawili się:

 • Producenci/przedsiębiorcy;
 • Konsumenci (krajowi, międzynarodowi oraz lokalni);
 • Architekci oraz inwestorzy;
 • Twórcy: studenci ASP, rzemieślnicy, artyści, projektanci;
 • Lokalni aktywiści, w tym jednostki folklorystyczne.

Dla każdej z powyższych grup dyskutujący zdefiniowali cele badawcze oraz wstępne scenariusze badań, jako że każda z nich ma różne potrzeby, problemy oraz sposoby działania. W związku z tym, zdanie wszystkich badanych może przyczynić się do doskonalenia procesu, a ponadto mogą oni uczestniczyć w samym wdrożeniu, jeśli zostaną do tego zaktywizowani.

Chcesz zyskać dostęp do szablonów i narzędzi, na których pracujemy z naszymi klientami?

Dołącz do naszego newslettera!  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Project: People Sp. z o.o. w celu komunikacji marketingowej, a tym samym wysyłania mi newslettera, informacji o usługach, promocjach lub nowościach zgodnie z Polityką prywatności

  Pogłębione badania potrzeb wśród przedsiębiorców oraz producentów musiałyby uwzględniać potrzeby związane z wytwarzaniem oraz hurtową sprzedażą produktów opatrzonych etnowzorami; ustalenie poziomu zainteresowania możliwością wykorzystania wzorów regionalnych; rozważenie aktualnych trendów rynkowych. Jednocześnie badania z np. twórcami wymagają koncentracji na obecnych trendach twórczych, metod popularyzacji trendów między artystami oraz na świadomości wzorów regionalnych. 

  Jakie czynniki wpływają na popularyzację wzorów regionalnych w Polsce?

  Podczas dyskusji w tym temacie udało się przeanalizować i wypracować główne czynniki, które wpłynęły na popularyzację wzorów etnograficznych z innych regionów. Wśród nich pojawiły się między innymi: 

  • Tożsamość regionu i świadomość jego historii, angażowanie społeczności wokół terenów regionu w ramach projektów partycypacyjnych i wydarzeń masowych; 
  • Użytkowe wykorzystanie etnowzorów, sprowadzenie ich do poziomu życia codziennego, w tym: wykorzystanie w modzie, literaturze związanej z regionem, na opakowaniach kosmetykach czy produktach spożywczych;
  • Identyfikacja zunifikowana wobec różnorodności regionu
  • Czynnik komercyjny: estetyka, cena, trendy, koszty produkcji, czas sprzedaży, dostępność i znajomość wzorów. 

  Na podstawie tej dyskusji ustaliliśmy na co zwracać uwagę w procesie popularyzacji, jakie aktywności należy podjąć w trakcie promocji wzorów etnograficznych Małopolski. 

  Jak zachęcić designerów do wykorzystania etnowzorów w sztuce?

  Zbadaliśmy również potrzeby stojące po stronie projektantów. Proces angażowania designerów od początku zdawał się nieść za sobą wiele komplikacji. Przez grupę wypunktowane zostały kolejno następujące problemy: 

  • Niedostępność etnowzorów do legalnego użytku przez projektantów. 
  • Nieświadomość designerów w zakresie etnowzorów;

  Ustalone zostały pierwsze kroki, niezbędne do zachęcenia designerów do skorzystania z etnowzorów. Wobec pierwszego problemu wypracowane zostały następujące rozwiązania: organizowanie komórki/instytucji trzymającej pieczę nad kwestią wykorzystania i praw autorskich etnowzorów; stworzenie miejsca z którego projektanci będą mogli pobierać pliki ze wzorami na otwartej licencji do użytku komercyjnego. Wobec drugiego: zwiększanie świadomości o etnowzorach przez szkolenia, warsztaty i konkursy.

  Open Space Technology – pogłębienie badania potrzeb, wypracowanie wstępnych rozwiązań

  Po World Cafe, przeszliśmy do pogłębienia dotychczasowego badania o najbardziej kluczowe tematy, które pojawiły się jako dyskusyjne w trakcie pierwszej części. Każdy z uczestników miał możliwość zgłoszenia swojego tematu do dyskusji. Na sali obowiązywało również “prawo dwóch stóp” umożliwiające płynne przemieszczanie się między punktami tematycznymi, gdy chcieliśmy wziąć udział w innych tematach dyskusji lub rozmowa obrała bieg, który nas nie interesuje. 

  Spośród wszystkich uczestników wyłoniło się 6 głównych tematów, które zostały poddane pod  dyskusję: 

  • Edukacja regionalna; 
  • Komercjalizacja wzorów i generowanie popytu;
  • Współczesny etnodesign;
  • Dla kogo etnowzory? (sprecyzowanie grupy konsumentów);
  • Etnowzory “schodzące pod strzechy”; 
  • Wybór i przetworzenie etnowzorów do popularyzacji. 

  Każdy z uczestników brał tego dnia udział w co najmniej 3 różnych dyskusjach tematycznych. Jak my reagowaliśmy na tak duży natłok informacji? Aktywnie słuchając i notując w przygotowanych formatach: Problem, Rozwiązanie, Wnioski i Uwagi, by po każdej dyskusji przedstawić wszystkim uczestnikom warsztatu wypracowane propozycje działania, bazujące na analizie zbadanych potrzeb.

  Podsumowanie naszej pracy – w liczbach i nie tylko

  4

  godziny warsztatu badawczego

  16

  uczestników

  42

  strony raportu

  Co dalej z procesem popularyzacji? Otrzymaliśmy informację, że Urząd Marszałkowski planuje korzystając z naszych rekomendacji, zrealizować pogłębione badania potrzeb wśród rekomendowanych grup docelowych, a następnie rozpocząć wdrażanie projektu! 

  Zespół projektowy, czyli kto za co odpowiadał

  Grzegorz Górzyński – UX research, moderacja grup i analiza zebranych danych
  Beata Mosór-Szyszka – UX research, moderacja warsztatu i analiza zebranych danych
  Agnieszka Pałka – UX research, moderacja grup i analiza zebranych danych

  Narzędzia wykorzystane w projekcie

  • World Cafe
  • Open Space Technology

  Case study to za mało?

  Chcesz poznać cały proces i dowiedzieć się, jak mógłby wyglądać w Twojej organizacji?

  Umów się na bezpłatną konsultację

  Zespół projektowy, czyli kto za co odpowiadał

  Autor Case Study

  Agnieszka Pałka Lean Researcher & Strategist
  Przeprowadza badania, dokonuje analiz, by wspólnie z klientami stworzyć najlepsze strategie rynkowe i marketingowe.

  Prowadziła startup B2B2C oparty o najnowsze technologie oraz fundację wspierającą rozwój przedsiębiorczości i świadomość wobec innowacji. Otwartość na różne branże pozwala jej wgłębiać się w kontekst każdego biznesu przy prowadzeniu badań oraz budowaniu taktyk. Laureatka prestiżowego Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego, swoim doświadczeniem w rozwijaniu startupów dzieliła się m.in. na jubileuszowej, 10-tej edycji Soft Skills Academy.

  Pozostali członkowie zespołu

  Beata Mosór-Szyszka CEO & Lean Strategist
  Beata jest strategiem, marketingowcem i konsultantem lean z ponad 14 letnim doświadczeniem na międzynarodowym rynku.

  Pomaga firmom stworzyć i/lub zoptymalizować ich model biznesowy, a także przełożyć to na efektywne strategie, taktyki i konkretne działania. Jest autorką metody tworzenia kampanii marketingowych - Lean Marketing Sprint oraz narzędzia do pracy na wartościach - Values Poker.

  Jako speaker Beata występuje na polskich i międzynarodowych konferencjach (e.g. Lean Startup Days Paris, VC night by Viva Technology, Open Living Lab).

  Beata ma również doświadczenie w organizacji i projektowaniu programów akceleracyjnych np. Google LaunchPad Warsaw & WARP by Deutsche Telekom, T-Mobile & Cisco.
  Grzegorz Górzyński Lean Marketing Consultant & Strategist
  Tworzy i pomaga rozwijać klientom ich strategie marketingowe oraz biznesowe.

  Zdobywał doświadczenie w NGO, korporacji, startupie, MŚP, jak i agencji, dzięki czemu holistycznie patrzy na biznes. Współpracował z Facebook Inc. przy globalnym projekcie Developer Circles.

  Przeszkolił kilkaset osób z zakresu marketingu, social mediów czy walidacji pomysłów biznesowych. Stał na scenie m.in. Social Media Week Warsaw, BOSS Festiwal, PR Camp.

  Miłośnik podejścia Lean Startup, podróży i dobrego jedzenia.