Raport: EdTech i nowe technologie w branży edukacji (2021) - Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu

Pobierz raport (za darmo!)

Polityka Prywatności

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), przekazujemy niezbędne informacje o danych osobowych dla osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych w Project: People Poland Sp. z o.o. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym odnośnie Newslettera oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Project: People towary i usługi.

Aby zapewnić Użytkownikom Serwisu ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Kto jest administratorem podawanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Project: People Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Świętokrzyskiej 14/ L2/5, 30-015 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628705, o kapitale zakładowym 23.000,00 PLN o nadanym numerze NIP: 6793131940, REGON: 365021002, zwaną dalej: “Project: People”.

Kto jest pełnomocnikiem administratora danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Pełnomocnikiem administratora danych osobowych jest Beata Mosór-Szyszka, adres korespondencyjny Project: People: ul. Świętokrzyska 14/ L2/5, 30-015 Kraków; adres e-mail: hello@projectpeople.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w poszczególnych procesach?

Gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe, a są to: dane otrzymane z naszego formularza kontaktowego lub poprzez naszego maila kontaktowego, wykorzystujemy do jednorazowego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli wykorzystywać Twoje dane także do utrzymywania z Tobą kontaktu. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.

Zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (Logi) oraz ciasteczka, które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Te dane zbierane są automatycznie przez system. My ich nie wykorzystujemy do identyfikacji Twojej osoby, a także nie mamy możliwości, by na podstawie tych danych zidentyfikować Ciebie z imienia i nazwiska. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy Project: People (art. 6 ust. 1 litera f) RODO). Masz prawo w każdej chwili odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze Logów i ciasteczek poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. W takim wypadku pliki te będą automatycznie odrzucane. Niestety wtedy nie będziemy mogli dostosować treści strony do Twoich preferencji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Project: People przekazuje dane osobowe tylko w wyjątkowych sytuacjach następującym kategoriom podmiotów: firma księgowa, operator systemu rozliczeniowego.

Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane przepisami prawa lub koniecznością zapewnienia prawidłowego świadczenia usług lub realizowania Twoich oczekiwań.

Jakie są prawa osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych w Project: People?

Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez Project: People jest zgoda osoby, której dane dotyczą, w każdym czasie może ona tę zgodę wycofać.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Project: People. Ponadto Project: People udostępnia adres hello@projectpeople.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych oraz w sprawie realizacji wskazanych powyżej uprawnień.

Czy istnieje możliwość wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane są przetwarzane w Project: People, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Project: People będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, Project: People nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Nie, nie jest. Bez podania danych nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Uwielbiamy ciasteczka!

Nie wierzysz? Odwiedź nas w naszym biurze i sprawdź! Ciasteczka serwujemy z pyszną kawą. Dowiedz się więcej

Zgoda